Γλάστρα Μπάλα
Μπάλα με χέρι
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
48cm - 40cm - 43cm - 28cm - 25cm - 20cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
40cm - 35cm - 25cm - 17cm
Τζάρα
Βαζόγλαστρα
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
46cm - 40cm - 30cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
55cm - 50cm - 45cm - 35cm - 28cm - 22cm
Γλάστρα Κασπώ
Γλάστρα ΛΥΞ
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
37cm - 33cm - 29cm - 24cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
40x40cm - 35x35cm - 30x30cm - 25x25cm
Γλάστρα Γωνία
Γλάστρα Τοίχου
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
53cm - 40cm - 35cm - 30cm - 25cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
53cm - 48cm - 44cm - 40cm
Λεκάνη Κίνα 1
 
Λεκάνη Κίνα 2
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
20cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
50cm - 45cm - 30cm - 20cm
Τρίχερο
 
Λεκάνη Ζαγρέ
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
42cm - 36cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
40cm - 35cm - 30cm - 25cm - 20cm
Γλάστρα Βάση
 
Σωλήνας
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
50cm - 40cm
Φούσκα  
Ζωναράτη
 
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
40cm - 35cm - 30cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
48cm - 44cm
Φαρδύπατη
 
Κανατόγλαστρα
 
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
53cm - 47cm - 47cm - 42cm - 40cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
60cm - 55cm - 50cm - 45cm - 40 - 35cm - 30cm - 27cm - 22cm
      επιστροφή