Κλασικό Ι
Κλασικο ΙΙ
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
57cm - 40cm - 35cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
57cm - 40cm
Σωλήνας
Με μπάλα
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
57cm - 45cm
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
57cm - 40cm - 35cm
Μποτίλια      
Διαθέσιμες Διαστάσεις:
57cm - 40cm
  επιστροφή